Bestuurswijziging

Tijdens de algemene ledenvergadering van kringgroep Slingeland is Sandra ter Neuzen benoemd als secretaris van onze vereniging. Zij volgt Sjouke van Aken op die deze functie twaalf jaar heeft vervuld. Sjouke is door onze voorzitter Ron Cornelissen bedankt voor haar jarenlange inzet, zij blijft betrokken bij onze kringgroep als lid.

Sjouke wordt bedankt voor haar inzet
reactie van onze penningmeester op de financiele wensen voor 2020