Röntgenresultaten

Resultaten van Ece, Chester en Leroy toegevoegd aan onze trainende honden