Clubmatch

Esther ter Neuzen met Chester von Bellosca en Aloys Lageschaar met Quby van het Poerrumshof nemen op 23 oktober deel aan een zuchtschau in het Duitse Espelkamp om hun kwalificatie voor de fokgeschiktheids keuring te behalen.