Nieuwe Kynologisch Instructeur

Op zondag 30 april was het afsluitende praktijkexamen van de opleiding kynologisch instructeur van geaccrediteerde opleider Tinley. Ron Cornelissen van onze kringgroep nam deel en wist de theorie prima om te zetten in de praktijk. Ron is de vierde Kynologisch Instructeur van onze vereniging.