NK voor werkhonden 2023

Locatie: sportpark de Pol in Gaanderen Organisatie: VDH kringgroep Slingeland

Keurmeesters: afd. A . afd. B afd. C

Spoorleggers:

Pakwerkers: