Praktijkexamen

Op zondag 6 maart organiseerde onze kringgroep op verzoek van de CWH, een praktijkexamen voor drie aspirantkeurmeesters. Het examen moest zodanig worden ingericht dat de aspiranten alle onderdelen konden keuren zoals dat normaliter op een IGP examen ook wordt gedaan. Het is altijd fijn dat er geleiders zijn die hiervoor hun hond willen inzetten. Leden van NBG vereniging GHSV Rijswijk en de VDH kringgroepen Slingeland en Oldebroek waren zo sportief om dit op te pakken. Na een intensieve dag die de nodige zweetdruppeltjes teweeg bracht bij de kandidaten, kon gelukkig worden vastgesteld dat alle drie de kandidaten zijn geslaagd.