The show must go on

Op zondag 24 oktober nemen Ron met Leroy von Gilrahter Traum en Eddy Cornelissen met Djoy van het Pioniersland deel aan de clubmatch in Hoogeveen.