UV

Op zaterdag 28 september organiseerde Kringgroep Slingeland een UV examen met als keurmeester de heer Lex Quartel. Elf deelnemers waarvan vijf van eigen Kringgroep namen aan dit examen deel. Zie uitslag onder evenementen en dan examens.